Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.02.2019 19:33:26 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

Propozície

                             MBO STRÁŽSKE , PARK  PUB  STRÁŽSKE ,  MESTO STRÁŽSKE a OBEC  STARÉ

                                             2.ročník

Medzinárodného cestného behu

                                    Laborecká dvanástka

29.júla 2007 – štart o  16:00 hod.

 

                                                              Propozície pretekov

Usporiadateľ                       MBO  OPARM  Strážske – bežecký klub

                                                              Park Pub Strážske , mesto Strážske a obec Staré                                         

Štart a cieľ                            priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

Trať                                                Park Pub Strážske – Krivošťany - Staré a spať

Dlžka trate                     12 km -  pretek je zaradený do OBL a RVCV pre rok 2007

Prezentácia                        dňa 29.7.2007 od 14:00 hod do 15:30 hod. v budove Park Pubu

Štartovné                              muži,ženy  4,- eura , za ktoré obdržia tašku,darček, 

                                                              večeru,tombolový lístok a občerstvenie    

Kategórie                                 Muži  -   A 18-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov

                                                               D  60-69 rokov ,  Ženy  -   F 

Čas.program                      14:00 – 15:30 hod. -  prezentácia pretekárov

                                                              16:00 hod. – štart -  muži a ženy -  12 km

                                                               17:30 – vyhlásenie výsledkov , tombola

Informácie                              Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske

               Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610

                                                               e-mail :  vlipovsky@stonline.sk , www.mbo.estranky.cz   

Vyhlásenie                            v priestoroch Park Pubu od 17:30 hod.

Ceny                                              kategória A,B,C,D,E,F – finančné odmeny

Sprievodné akcie          po vyhlásení výsledkov bohatá tombola ,kultúrny program.  

 Predpis                                      preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií                                   

        pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a

                                                                účastňujú sa  pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné

                                                                náklady.Organizátori nenesú zodpovednosť za prípadné škody,

                                                                 straty osobných vecí pretekárov.

 

         Vladislav LIPOVSKÝ                            Jozef LIPOVSKÝ                              Radoslav LIPOVSKÝ

             riaditeľ pretekov                  predseda MBO                     tajomník pretekov

TOPlist