Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.02.2019 19:33:26 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície

 

   MBO   OPARM   STRÁŽSKE  , PARK  PUB  STRÁŽSKE ,  MESTO STRÁŽSKE  , OBEC  STARÉ

    1.ročník Medzinárodného cestného behu

                                              Laborecká dvanástka

            26.júla 2006 – štart o  16:00 hod.

                                      Propozície pretekov

Termín a miesto     30.7.2006 - mestský park Strážske

Usporiadateľ                     MBO  OPARM  Strážske – bežecký klub

                                                             Park Pub Strážske , mesto Strážske a obec Staré                                           

Štart a cieľ                           priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

Trať                                               Park Pub Strážske – Krivošťany - Staré a spať

Dlžka trate                   12 km -  pretek je zaradený do OBL a RVCV pre rok 2006

Prezentácia                      dňa 30.7.2006 od 14:00 hod do 15:30 hod. v budove Park Pubu

Štartovné                           muži,ženy a juniori 4,- eura , za ktoré obdržia tašku,darček, 

                                                           večeru,tombolový lístok a občerstvenie                                    

Kategórie                           Muži  -   A 18-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov

                                                          D  60-69 rokov ,  Ženy  -   E  18-34 rokov

Čas.program                 14:00 – 15:30 hod. -  prezentácia pretekárov

                                                         16:00 hod. – štart - muži a ženy -  12 km

                                                          17:30 – vyhlásenie výsledkov , tombola

Informácie                         Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske

          Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610

                                                          e-mail :  vlipovsky@stonline.sk , www.mbo.estranky.cz                                

Vyhlásenie                      v priestoroch Park Pubu od 17:30 hod.

Ceny                                       kategória A,B,C,D,E – finančné odmeny

Sprievodné akcie       po vyhlásení výsledkov bohatá tombola ,kultúrny program                   

 Predpis                             preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií                                   

pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a

                                                       účastňujú sa  pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné

                                                       náklady.Organizátori nenesú zodpovednosť za prípadné škody,

                                                       straty osobných vecí pretekárov.

   Vladislav LIPOVSKÝ                                Jozef LIPOVSKÝ                              Radoslav LIPOVSKÝ

      riaditeľ pretekov                     predseda MBO                   tajomník pretekov

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist