Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.02.2019 19:33:26 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície

 

               MBO STRÁŽSKE  , PARK  PUB  STRÁŽSKE 

                   MESTO STRÁŽSKE , OBEC  STARÉ

 

                                        4.ročník

                       Medzinárodného cestného behu

                              Laborecká pätnástka

image

                         Majstrovstvá SR v behu na 15 km

Slovenská bežecká liga , Regionálna veľká cena vytrvalcov ,   

                               Oblastná bežecká liga

                 Strážske -  26.júla 2009 – štart o  14:00 hod.

 

                        Propozície

 

 

 

Termín a miesto              26.júla 2009 o 14:00 hod. – mestský park v Strážskom

Usporiadateľ                    MBO  OPARM  Strážske – bežecký klub , Park Pub Strážske ,

                                            mesto Strážske a obec Staré

Štart a cieľ                        priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

Trať                                   Park Pub Strážske – Krivošťany - Staré a spať

Dlžka trate                       15 km  pre všetky kategórie

                                            pretek je zaradený do Slovenskej bežeckej ligy /SBL/, Regionálnej

                                            veľkej  ceny vytrvalcov  Košického a Prešovského kraja /RVCV/

                                            a Oblastnej  bežeckej ligy okresov Michalovce a Sobrance /OBL/

                                            Majstrovstvá SR v behu na ceste na 15 km

Prezentácia                     dňa 26.7.2009 od 12:00 hod do 13:30 hod. v budove Park Pubu

                                           v mestskom parku v Strážskom

Štartovné                         muži,ženy a juniori 4,- € , za ktoré obdržia večeru , darček /prekvapenie/ ,

                                           tombolový lístok  a občerstvenie

Kategórie                         Juniori  a juniorky do 18 rokov

                                            Muži  -   A 18-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov

                                                        D  60-69 rokov , E  70 rokov a viac

                                            Ženy  -   F  18-34 rokov ,  G  35 –49 rokov,H 50 rokov  a viac

Čas.program                   12:00 – 13:30 hod. -  prezentácia pretekárov

                                           14:00 hod. – štart - juniori ,juniorky, muži a ženy -  15 km

                                            16:00 – vyhlásenie výsledkov , tombola

Informácie                        Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske

                                            Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610

                                            e-mail :  vlipovsky@stonline.sk , www.mbo.estranky.cz                                                       

Vyhlásenie                       v priestoroch Park Pubu od 16:00 hod.

Ceny                                  absolútne poradie - 1 až 8.miesto – finančné odmeny

                                            kategória B,C,D,E,F,G,H - 1 až 3 miesto finančné odmeny

                                             juniori a juniorky – 1 až 3 miesto  finančné odmeny

                                             Majstrovstvá SR v behu na 15 km – diplomy,medaily

Sprievodné akcie            po vyhlásení výsledkov tombola , kultúrny program – skupina FIX

Predpis                             preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií

Upozornenie                    pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a zúčastňujú sa

                                            pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné náklady.Organizátori

                                            nenesú zodpovednosť za prípadné škody, straty osobných vecí pretekárov.

Poznámka                        vzhľadom k tomu , že pretek ja zároveň  majstrovstvami SR v behu na

                                            15 km , tak sa dĺžka trate v tomto IV.ročníku výnimočne predlžuje z 12 km

                                            na 15 km , trať je totožná s predchadzajúcimi ročníkmi , obrátka je však

                                            posunutá o 1,5 km.

 

 

                              Vladislav LIPOVSKÝ                Jozef LIPOVSKÝ                   Radoslav LIPOVSKÝ

                                riaditeľ pretekov                       predseda MBO                        tajomník pretekov

TOPlist