Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.02.2019 19:33:26 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície


                                                                                                      MBO  STRÁŽSKE
                                                                                                PARK  PUB  STRÁŽSKE
                                                                                                   MESTO STRÁŽSKE
                                                                                                       OBEC  STARÉ

                                                                                                            7.ročník
                                                                                     Medzinárodného cestného behu
                                                                                               Laborecká pätnástka

                                                                               Strážske - 29.júla 2012- štart o 14:00 hod.                  
                         

                                      Termín a miesto               29.júla 2012 o 14:00 hod. – mestský park v Strážskom

                                      Usporiadateľ                    MBO  Strážske – bežecký klub , Park Pub Strážske ,
                                                                                  Mesto Strážske a Obec Staré

                                      Štart a cieľ                        priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

                                      Trať                                   Park Pub Strážske – Krivošťany – Staré – rázc.Oreské
                                                                                 a spať

                                      Dlžka trate                        10 km – juniori a juniorky , 15 km kategórie dospelých
                                                                                 pretek je zaradený do Východoslovenskej veľkej ceny
                                                                                 vytrvalcov Košického a Prešovského kraja/VVCV/ a
                                                                                 Oblastnej Bežeckej ligy okresov Michalovce a Sobrance
                                                                                 /OBL/

                                      Prezentácia                      dňa 29.7.2012 od 12:00 hod do 13:30 hod. v budove Park
                                                                                 Pubu v mestskom parku v Strážskom

                                      Štartovné                         muži,ženy a juniori 5,- €
                                          
                                      Kategórie                         Juniori  a juniorky /1991-1992 prípadne mladší /
                                                                                 Muži -  A  21-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov
                                                                                 D  60-69 rokov , E  70 rokov a viac
                                                                                 Ženy - F 18-34 rokov , G 35 –49 rokov, H 50 rokov a viac
                                                           
                                     Čas.program                   12:00 – 13:30 hod. -  prezentácia pretekárov
                                                                                14:00 hod.-štart -juniori,juniorky-10 km,muži a ženy - 15 km
                                                                                16:00 – vyhlásenie výsledkov, spoločná večera

                                     Informácie                        Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske
                                                                                Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610
                                                                                e-mail :  vlipovsky@stonline.sk  

                                     Ceny                                 absolútne poradie - 1 až 6miesto – finančné odmeny
                                                                                kategória B,C,D,E,F,G,H - 1 až 3 miesto finančné odmeny
                                                                                juniori a juniorky – 1 až 3 miesto  finančné odmeny
                                          
                                     Sprievodné akcie            po vyhlásení výsledkov tombola , kultúrny program

                                     Upozornenie                   pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky
                                                                               a zúčastňujú sa  pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na
                                                                               vlastné náklady.Organizátori nenesú zodpovednosť za
                                                                               prípadné škody, straty osobných vecí pretekárov. Preteká
                                                                               sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto propozícií.                           


                                      Vladislav LIPOVSKÝ                Jozef LIPOVSKÝ                   Radoslav LIPOVSKÝ
                                       riaditeľ pretekov                       predseda MBO                       tajomník pretekov

TOPlist