Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 13.02.2019 19:33:26 

Medzinárodný cestný beh LABORECKÁ DESIATKA

propozície

 

MBO  STRÁŽSKE ,PARK  PUB  STRÁŽSKE , MESTO STRÁŽSKE

                                          OBEC  STARÉ

 

                                                 5.ročník

                             Medzinárodného cestného behu

                                    Laborecká pätnástka

                     Strážske -  25.júla 2010 – štart o  14:00 hod.

                                        

Termín a miesto              25.júla 2010 o 14:00 hod. – mestský park v Strážskom

Usporiadateľ                    MBO  Strážske – bežecký klub , Park Pub Strážske ,

                                             mesto Strážske a obec Staré

Štart a cieľ                        priestor pred Park Pubom v mestskom parku v Strážskom

Trať                                     Park Pub Strážske – Krivošťany - Staré a spať

Dlžka trate                        15 km  pre všetky kategórie

                                            pretek je zaradený do Regionálnej veľkej ceny vytrvalcov

                                            Košického a Prešovského kraja/RVCV/ a Oblastnej 

                                            Bežeckej ligy okresov Michalovce a Sobrance /OBL/

Prezentácia                      dňa 25.7.2010 od 12:00 hod do 13:30 hod. v budove Park

                                            Pubu v mestskom parku v Strážskom

Štartovné                         muži,ženy a juniori 5,- €                                        

Kategórie                         Juniori  a juniorky do 18 rokov

                                            Muži -  A 18-39 rokov , B  40-49 rokov , C  50-59 rokov

                                                      D  60-69 rokov , E  70 rokov a viac

                                            Ženy - F 18-34 rokov , G 35 –49 rokov, H 50 rokov a viac                                                         

Čas.program                   12:00 – 13:30 hod. -  prezentácia pretekárov

                                            14:00 hod. – štart - juniori ,juniorky, muži a ženy -  15 km

                                            16:00 – vyhlásenie výsledkov, spoločná večera

Informácie                        Vladislav Lipovský,Komenského 669,07222 Strážske

                                            Tel. 056/6477172 , mob. 0905 517610

                                             e-mail :  vlipovsky@stonline.sk

Vyhlásenie                       v priestoroch Park Pubu od 16:00 hod.

Ceny                                 absolútne poradie - 1 až 6miesto – finančné odmeny

                                           kategória B,C,D,E,F,G,H - 1 až 3 miesto finančné odmeny

                                            juniori a juniorky – 1 až 3 miesto  finančné odmeny                                        

Sprievodné akcie            po vyhlásení výsledkov tombola , kultúrny program

Predpis                              preteká sa podľa platných pravidiel atletiky a týchto

                                            propozícií

Upozornenie                    pretekári sú povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky

                                           a zúčastňujú sa  pretekov na vlastné nebezpečenstvo a na

                                            vlastné náklady.Organizátori nenesú zodpovednosť za

                                            prípadné škody, straty osobných vecí pretekárov.

 

                                                   Vladislav LIPOVSKÝ                Jozef LIPOVSKÝ                   Radoslav LIPOVSKÝ

                                                      riaditeľ pretekov                       predseda MBO                       tajomník pretekov

TOPlist